Ook talent werven via Antenna?

Neem contact op

5 redenen voor duurzaam ondernemen

Antenna / Tips / / 5 redenen voor duurzaam ondernemen
3 minuten

5 redenen voor duurzaam ondernemen

In het kader van Earth Day vandaag, willen we het graag hebben over duurzaamheid. Vaak wordt het belang en het nut van duurzaam ondernemen over het hoofd gezien. Dit vanwege desinteresse, tijdgebrek of geen tot weinig kennis. Denk hier nog eens over na, want geen enkel bedrijf kan het zich veroorloven om zich niet op de lange termijn te focussen. Wij noemen 5 redenen waarom u wél duurzaam zou moeten ondernemen.

 

Wat is duurzaamheid?

Er zijn meerdere begrippen waarmee duurzaamheid kan worden aangeduid. In deze blog gebruiken we het begrip ‘duurzaam ondernemen’, maar het wordt ook wel vaak ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ genoemd (MVO). Deze begrippen hebben beide dezelfde definitie. Het CBS omschrijft duurzaamheid als volgt: ‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften’. Het gaat er dus eigenlijk om dat we zoveel mogelijk waarde toevoegen aan de samenleving.

 

1. De toekomst van uw bedrijf veiligstellen

Inmiddels is duurzaamheid een blijvend begrip geworden in de samenleving en blijkt het geen trend te zijn die zomaar overwaait.  Steeds meer bedrijven gaan duurzaam ondernemen, waardoor u uiteindelijk wordt geacht ook die kant op te gaan. Daarnaast dwingt wet- en regelgeving u om te verduurzamen en worden energielabels boven label C niet eens meer toegestaan. Ook worden fossiele brandstoffen steeds schaarser en vormt de CO2-uitstoot een steeds grotere bedreiging voor de wereld. De regels rondom duurzaamheid zullen dan ook alleen maar toenemen. Om deze regels alvast voor te zijn, kunt u beter hier zelf al mee aan de slag gaan.

 

2. Millennials als doelgroep

Veel millennials zijn zich erg bewust van de CO2 footprint die zij achterlaten op de wereld. Een CO2 footprint is de maatstaf die wordt gebruikt om te meten hoeveel CO2 er per persoon wordt uitgestoten. Hoe minder, hoe beter uiteraard. Een groot deel van de millennials probeert dan ook milieubewust te leven en is dan ook veel bezig met duurzaamheid. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en uiteindelijk zal u er niet aan ontkomen. Zo trekt u dit deel van de generatie millennials aan, de toekomstige generatie werknemers.

 

3. Employer branding en duurzaam ondernemen

Eerder schreven we al een artikel wat employer branding is en hoe u dit kunt inzetten. Duurzaamheid wordt steeds vaker opgenomen in de normen en waarden van consumenten. Zij voelen zich dan ook snel aangetrokken tot een bedrijf met dezelfde normen en waarden. Duurzaam ondernemen kan steeds meer rekenen op support van consumenten, maar ook van andere ondernemers en aandeelhouders. Door middel van duurzaam ondernemen werkt u aan uw employer branding, doordat u het imago van uw bedrijf optimaliseert. Dit kunt u naar buiten communiceren en benoemen in uw marketingcampagnes om zo bij te dragen aan de employer branding. Duurzaamheid moet onderdeel zijn van de strategie en een kernwaarde worden voor iedereen in het bedrijf.

 

4. Kostenbesparing door duurzaamheid

Wie denkt dat duurzaamheid handen vol met geld kost heeft het mis. Duurzaam ondernemen en kostenbesparing gaan namelijk wel samen! Dit begint al bij het slimmer omgaan met het energieverbruik van uw bedrijf. Daarnaast kunt u ook denken aan groene stroom. Hierbij wordt de energie uit duurzame energiebronnen gehaald zoals zonnepanelen of windmolens. Dit wordt vaak ook nog eens bekostigd door de overheid! Doordat u duurzaamheid heeft opgenomen in de employer branding, zal de populariteit van uw bedrijf stijgen en zo omzetgroei realiseren.

 

5. Prettige werkomgeving

Zoals het CBS het al omschreef, bij duurzaam ondernemen gaat het niet alleen om het milieu. Het is een breed begrip en omvat meerdere aspecten op het gebied van mens en samenleving. Hieronder valt ook de tevredenheid en de inzetbaarheid van uw personeel. Duurzaamheid kan namelijk ook een gunstig effect hebben op de productiviteit van uw werknemers. Een aantal voorbeelden zijn:

– de mogelijkheid voor flexwerken

– duurzame werkproducten (laptop, mobiel, etc.)

– led verlichting met bewegingssensor

– een juiste klimaatbeheersing

– goed geïsoleerde ruimtes

 

Duurzaam ondernemen betekent niet dat u in één keer uw strategie moet omgooien. Kleine veranderingen kunnen al veel impact hebben op het klimaat.

Bel Mail Chat