Ook talent werven via Antenna?

Neem contact op

Payrolling: een professioneel en onmisbaar HR-instrument

Antenna / Tips / / Payrolling: een professioneel en onmisbaar HR-instrument
2 minuten

Payrolling: een professioneel en onmisbaar HR-instrument

In 2015 is onderzoek gedaan het de bekendheid van en met payrolling bij Nederlandse bedrijven met meer dan 5 werknemers. Ruim 90% van deze bedrijven had de juiste definitie voor ogen. De bekendheid is hiermee sterk gestegen ten opzichte van 2010, want toen bedroeg het percentage nog geen 60%. Payrolling is een vorm van dienstverlening dat door uitzend- of payrollingbureaus wordt aangeboden, waarbij:
•    een onderneming zelf verantwoordelijk is voor de werving en selectie van een geschikte medewerker.
•    de geworven persoon op de loonlijst wordt geplaatst van een uitzendorganisatie, die formeel werkgever wordt.
•    deze uitzendorganisatie alle relevante financiële en administratieve werkzaamheden uitvoert, zorgt voor eventuele opleiding en verzuimbegeleiding en de financiële risico’s draagt van het werkgeverschap, zoals bijvoorbeeld ziekte.
•    De onderneming zelf verantwoordelijk is voor de planning en begeleiding van de payrollmedewerker binnen de organisatie.

Belang voor werkgevers

Ook in de sierteeltsector zijn veel werknemers op payrollbasis aan het werk. Deze vorm van dienstverlening is ook bij Antenna enorm hard gegroeid. Onze klanten kiezen met name voor payrolling omdat zij behoefte hebben aan flexibiliteit. De crisis en de huidige markt doet veel ondernemers beseffen dat hun bedrijven makkelijk moeten kunnen op- en afschalen. Daarnaast is het beheersen van werkgeversrisico’s een belangrijke reden om voor payrolling te kiezen. Door veel werkgevers wordt de huidige wetgeving rondom arbeid als “beknellend” ervaren. Daarnaast worstelen zij met de complexiteit van het werkgeverschap. De wet Werk en Zekerheid is best complex, zeker voor bedrijven met geen of een kleine HR-afdeling. Met onze payrollingdienstverlening “ontzorgen” wij klanten en bieden we flexibiliteit. Kijk alleen maar naar de maximale termijn van tijdelijke contracten: ondernemingen moeten na maximaal twee jaar beslissen of ze iemand een contract voor onbepaalde tijd geven. Aangezien wij als uitzendbureau de ABU-cao volgen, kunnen wij werknemers maar liefst 5,5 jaar lang flexibele arbeidscontracten aanbieden. Dat is voor veel ondernemingen interessant. De relatie tussen werkgever en werknemer is via een payrollingconstructie dus juist vaak langduriger, aangezien werknemers niet na twee jaar op straat worden gezet. Payrolling is voor veel mensen dus het verschil tussen werk en géén werk!.

Belang voor werknemers

Het is een wijdverbreid misverstand dat payrollmedewerkers  mindere arbeidsvoorwaarden hebben. Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) zijn namelijk verplicht om minimaal de ABU-cao toe te passen. Dat betekent dat voor alle payrollkrachten de inlenersbeloning vanaf dag één van toepassing is. Voor veel medewerkers in de sierteelt is dit de cao groothandel bloemen en planten. Er is geen onderscheid met vaste medewerkers qua toeslagen, onkostenvergoedingen, ADV, periodieken en loonsverhogingen. Bovendien zijn payrollwerknemers verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en bouwen zij pensioen op. Uitzendorganisaties bieden tevens professionele HR-ondersteuning en goede verzuimbegeleiding. Wij hebben daarnaast een uitgebreid werkgeversnetwerk en waardoor het voor ons makkelijker is transities op de arbeidsmarkt te maken. Hier hebben payrollmedewerkers echt baat bij. Wij dragen zeer actief bij aan de inzetbaarheid en werkzekerheid van de payrollkrachten die bij ons in dienst zijn.

Bel Mail Chat