Antenna
Antenna
FAQ voor werkgevers

Veelgestelde vragen voor werkgevers

Bekijk hieronder onze veelgestelde vragen. Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem contact met ons op, wij helpen u graag! Ben je een kandidaat? Bezoek dan de pagina FAQ voor kandidaten.

Als je een open vacature hebt, dan neem je contact op met Antenna. Een van onze consultants zal dan bij jou langskomen om het functieprofiel te bespreken en een idee te krijgen bij jullie bedrijfscultuur. Daarna gaan we aan de slag gaan om de juiste kandidaat voor de functie te werven. We hebben een groot kandidatenbestand opgebouwd in de vele jaren dat wij bestaan, maar werven tevens continue via diverse (online) kanalen. We maken een selectie van de best passende kandidaten, geven onze eigen toelichting hierop en stellen de kandidaten aan je voor. Na een sollicitatiegesprek met de desbetreffende persoon beslis je of je de kandidaat wilt aannemen. We bespreken ook wat de beste constructie is, tijdelijk (als proeftijd) via Antenna of direct in dienst bij jouw bedrijf. Nieuwsgierig? Lees meer over onze werkwijze.

Via Antenna mag u een uitzendkracht maximaal 5,5 jaar inhuren. Door de Wet Werk en Zekerheid blijft Fase A 78 gewerkte weken duren. Fase B is echter verlengd naar een periode van 4 jaar. Binnen fase B kunnen uitzendondernemingen 6 uitzendovereenkomsten sluiten voor bepaalde tijd. Roept dit nog andere vragen op? Dat begrijpen we. Bel ons gerust met al uw vragen over uitzendpersoneel. Wij helpen u graag verder!

Dit is afhankelijk van de functie, het salaris, de contractvorm en de duur van de uitzending. Het uurtarief dat je betaalt voor de inleen van de uitzendkracht is een all-in tarief met als basis het bruto uurloon vermeerderd met vakantiegeld, vrije dagen en eventueel kort verzuim. Tevens zijn in het uurtarief de kosten opgenomen die voortkomen uit cao verplichtingen zoals pensioen en opleiding, de sociale premies en afdrachten en doorbetaling bij ziekte. Je krijgt alleen een factuur voor de gewerkte uren. Als de uitzendkracht ziek is of met verlof dan betaalt Antenna de uitzendkracht zelf door. Meer informatie vind je op onze tarieven pagina.

Indien de uitzendkracht ziek wordt gedurende de uitzendperiode, komen de kosten voor rekening van Antenna.

Alle uitzendkrachten hebben direct bij aanvang recht op de beloningsregeling van de opdrachtgever. Dit houdt in dat de uitzendkracht dezelfde rechten heeft als de vaste medewerkers op het gebied van:

  • het geldende loon in de schaal
  • adv vergoeding indien van toepassing
  • toeslagen voor overwerk en onregelmatige werktijden
  • periodieke en initiële loonsverhogingen
  • (on)kostenvergoedingen

Antenna kent de regio. Onze consultants komen uit jouw omgeving, weten wat er speelt en hebben een persoonlijke binding met de regio. Hierdoor is onze betrokkenheid extra groot. Doordat onze consultants al jarenlang binnen Antenna werken, weten wij wat onze klanten zoeken; zowel in profiel als qua persoonlijkheid.

De ABU CAO bestaat uit drie fasen te weten fase A, B en C.

Fase A duurt 78 gewerkte weken. Korte onderbrekingen i.v.m. vakantie of ziekte worden niet meegeteld. Indien in fase A het werk langer dan 26 weken wordt onderbroken, begint de telling van fase A opnieuw. Zonder onderbrekingen duurt fase A dus 1,5 jaar.

Fase B duurt maximaal 4 jaar. In deze fase kan de uitzendkracht maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangeboden. Het uitzendbureau is niet gehouden aan een minimale termijn voor de arbeidsovereenkomsten. Na een onderbreking van meer dan 13 weken begint de telling opnieuw. Na een onderbreking van meer dan 26 weken start de uitzendkracht weer aan het begin van fase A. Na het zesde contract of aan het einde van fase B komt de uitzendkracht in fase C.

In fase C komt de uitzendkracht voor onbepaalde tijd in dienst bij het uitzendbureau.

Het verschil tussen payroll en uitzenden is dat bij payroll de werknemer geworven wordt door de opdrachtgever. Antenna is vervolgens werkgever en betaalt het salaris. De payroll kandidaat valt, net als een uitzendkracht, onder de CAO voor uitzendkrachten. Meer informatie over de verschillende contractvormen vindt u op de pagina’s uitzenden en payroll.

Ja, dit kan. U kunt dan gebruik maken van het flexibele fasensyteem uit de CAO voor uitzendkrachten. Wel zullen wij eerst goed kijken naar het opvolgendwerkgeverschap, dat houdt in dat wij zullen bekijken hoe lang de werknemer al bij u in dienst is. Afhankelijk daarvan zullen wij u een payroll voorstel doen.